. . . měření časů

Co by to bylo za závodění bez přesného měření. Obzvláště ve sportu, kde o vítězi rozhodují často pouhé setiny vteřiny. I u nás proto velice dbáme na přesné vyhodnocení každé jízdy.

V naší motokárové aréně, se o tato měření stará specializovaná počítačem řízená časomíra, která jako jediná svého druhu komunikuje s motokárou duplexně.

Toto řešení, umožňuje řidiči okamžitý přehled o aktuálním umístění v závodu. Každá motokára je vybavena vysílačem a přijímačem řízeným mikroprocesorem a zároveň LED ukazatelem okamžitého pořadí. Po skončení jízdy obdrží každý z jezdců vytištěný přehled časů všech účastníků závodu. Mimo jiné je k dispozici počet ujetých kol, čas na každé projeté kolo, čas nejlepšího kola, celkové pořadí, nebo například celkový čas závodu.

Celý systém navíc může pracovat ve dvou režimech. První re žim je určen pro běžný provoz a hodnotí jezdce podle časů dosažených v jednotlivých kolech bez ohledu na jejich skutečné pořadí. Druhý režim potom zjišťuje časovou ztrátu na vedoucího jezdce a výsledné pořadí odpovídá skutečnému pořadí v cílovém bodě.

Veškeré časové údaje mohou samozřejmě zároveň sledovat i ostatní návštěvníci na velkoplošné projekci, umístěné v příjemném prostředí klubové restaurace, nebo na monitorech přímo v depu.

Jak je vidět na obrázku, je též možné u důležitých závodů zadat do systému přímo jména jezdců a ta se potom zobrazují na monitorech a tisknou na výsledkových listinách.

Pro účely firemních akcí je možné do scoring systému vložit též logo pořádající firmy, které se potom zobrazuje na projekci a tiskne na výsledkových listinách.

Motokáry Praha